Antti Adur, Sportland

Antti Adur, Sportland

Vurr on usaldusväärne partner, kelle seatud sõnad tagavad tulemuse. Personaalne, sõbralik ja paindlik suhtumine loovad mõnusa koostöö.