Antti Adur, Sportland

Antti Adur, Sportland

Vurr is a trustworthy partner, whose copy writing and social media management provide results. A personal, friendly and flexible attitude ads up to an enjoyable collaboration.
Antti Adur, Sportland

Antti Adur, Sportland

Vurr on usaldusväärne partner, kelle seatud sõnad tagavad tulemuse. Personaalne, sõbralik ja paindlik suhtumine loovad mõnusa koostöö.
et